søndag 1. oktober 2017

Glacial Zebra

UNDER UTARBEIDELSE . . . 


Navn
Glacial Zebra


Type
Biff/slicer


Opprinnelse/Historikk
Tom Wagner krysset Glacier og Green Zebra. Resultatet er Glacial Zebra, som skal tåle kjølige forhold og modne forholdvis tidlig.

Beskrivelse

Sesong
75 dager - midtsesong


Vekstform
Semi-determinate - høy halv-busk.
Potetbladet.
Funnet mindre variegasjon på noen få blader.


Min egen vurdering


Dyrkingsår
2017
*Sådd:...
*I blomst:...
*Moden:...
Ingen kommentarer: