mandag 7. juni 2021

Norges første tilfelle av Tomatbrunflekkviruset ToBRFV er påvist.

Et typisk symptom på ToBRFV er grønne/gule flekker og ringer på fruktene.
Foto: EPPO Global Database


Smitte påvist i Norsk gartneri

Mattilsynet har kommet med varsling om påvist Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV). Det smittsomme og ødeleggende viruset ToBRFV, kalt Tomatbrunflekkvirus er påvist på tomatplanter i et gartneri i Vestfold som driver med småskalaproduksjon. Mattilsynet holder nå på å kartlegge hvor smitten kommer fra.  De har også vært hos TomatPrat.no og foretatt en inspeksjon av mine planter for å sjekke dem for symptomer på ToBRFV. Heldigvis fikk de ingen mistanke om ToBRFV hos TomatPrat.no sin produksjon.
Jeg fikk også en innføring i hvordan viruset smitter og fikk se en del bilder av ulike symptomer på viruset.

Tomatbrunflekkvirus  angriper hovedsakelig tomat (Solanum lycopersicum) og paprika (Capsicum annuum).

Mattilsynet gjennomfører kartlegging i norsk produksjon av småplanter og i tomatproduksjonen i en periode fra 2021 for å dokumentere status for dette viruset i Norge. De oppfordrer alle til å melde fra ved mistanke om tomatbrunflekkvirus i produksjonen.


Vi har det siste året hatt fokus på Tomatbrunflekkviruset i flere av dyrkegruppene på facebook.
Vi har bl.a. advart mot å legge tomatskiver fra Butikktomater i jorda. Utenlandske tomater i dagligvarehandelen kan nemlig være infiserte av dette viruset. Og andre virus. Disse smittsomme virusene er store skadegjørere og kan ødelegge en hel produksjon. Tomatbrunflekkvirus er meget smittsomt og smitter ved kontakt. Det kan sitte på redskap, sko, klær, hår og hud. Man kan også få smitte gjennom frøet. Smitten kan da sitte på frøskallet.  Viruset kan overføres fra insekter/bier som flyr lange strekninger. Det kan overleve veldig lenge i jord.


Gjelder dette for hobbydyrkeren?
Mange tror at slikt ikke skjer hos hobbydyrkere, men det er nettopp her smitten kan komme ut av kontroll, fordi de fleste hobbydyrkere ikke har kunnskapen om slike skadegjørere og ikke vet hvilke forholdsregler de skal ta. Hobbydyrking  av tomater, paprika og chili blir mer og mer populært. Flere og flere dyrker egne grønnsaker. Og med det øker sjansen for plantevirus. 


Et typisk symptom på ToBRFV er klorose/mosaikk på bladene i toppen av planten (ny vekst).
Foto: NPPO-NL
Tegn på infiserte planter viser seg som oftest først i de unge toppskuddene. Symptomene kan variere fra svært synlige skader, til å være nesten usynlige. Småplanter kan ofte mangle tegn på smitte. Gulfarging (klorose), mosaikk, lysere flekker eller mønster på bladene. Unge blader kan få bulking og bli smale og deformerte. Stilk og begerblad kan få brune flekker. Fruktene kan få ujevn og dårlig utviklet farge, samt brune, rynkete flekker. Symptomene kan forveksles med andre virus. (Kilde: Mattilsynet)Hvilke forhåndsregler kan vi hobbydyrkere ta?

  • Unngå å bruke frø fra utenlandske butikk-tomater/paprika. Dette gjelder også metoden ved å putte tomatskiver i jorda. Slike tomater fra dagligvarebutikken kan være bærere av Tomatbrunflekkvirus og andre smittsomme plantevirus. Butikk-tomater produseres for konsum - ikke for videre avl. De er i tillegg F1-hybrider som ikke er frø-ekte. (Det er ikke snakk om virus som kan gjøre mennesker syke. Dette går på tomat, chili og paprika.)

  • Kast ikke utenlandske grønnsaker/frukt i kompost og/eller Bokashi. Jeg har spurt Mattilsynet direkte om dette og de fraråder det, da det foreløpig ikke er nok forskning som dokumenterer at dette er trygt.

  • Kjøp frø fra sertifiserte frøforhandlere. Man kan godt handle frø fra utlandet, men det skal være frøposer som er godkjente etter norsk standard når det gjelder både pakking og merking. Å handle frø  på Ebay fra private selgere i Kina og andre land frarådes på det sterkeste og er ikke lov iflg. Mattilsynet.

  • Unngå å kjøpe frø fra private selgere. I Norge er det bare Såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet som har lov til å selge frø. Disse er pålagt å utøve streng internkontroll nettopp for bl.a. å forhindre planteskadegjørere.
  • Bruk engangshansker og ha egne sko i drivhuset. Hold god hygiene. Rengjør utstyr og verktøy ofte og grundig. Vask hender godt etter å ha vært i kontakt med tomater og paprika/chili fra matbutikken.

    Aktuelle linker:
Mattilsynets artikler om Tomatbrunflekkviruset ToBRFV

Varsling om påvist ToBRFV

Mattilsynets kunngjøring om påvist Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) i Vestfold