torsdag 25. august 2016

Norderås Busk


Navn
Norderås Busk

Type
Norsk kulturarvs-sort.
Vanlig, rød tomat.

Opprinnelse/Historikk
Tomatsorten 'Norderås Busk' er et resultat av foredlingsarbeid som ble gjort ved Institutt for grønnsakdyrking ved Norges Landbrukshøgskole i 1950-årene.Det er ikke helt klart hvilke kultursorter som ble brukt som morsorter til 'Norderås Busk', men trolig var det busktomatsortene 'Bonner Beste' og 'Bonita Busk'. I alle fall ble kryssingene sammenlignet med, og var bedre enn, disse, i prøvedyrking i 1954 og 1955.
De ’sortene’ som ble prøvd ut var ’familier’ som ikke var genetisk stabile enda, men i 1955 var foredlingen kommet så langt at A.R.Persson, som senere ble professor i grønnsakdyrking, sendte to av de beste familiene, som ble kalt ’Norderås Busk 58’ og ’Norderås Busk 93’, ut på markedet.
Mattilsynet godkjente 'Norderås Busk' som tradisjonssort 27. november 2014. Sorten er også godkjent som PLANTEARVEN®- sort.
Kilde: Nibio 

Beskrivelse
Norderås Busk er en busktomat, en tidlig sort som også kan plantes på friland. Fruktveggene er tykke, men fruktene blir bløte når tomatene er fullmodne.  Sorten er forholdsvis tidlig, robust, har god smak og gir høy avling. Ganske motstandsdyktig mot sykdom. Tåler en del regn og kjølig vær.

Sesong
Ca.70 dager - middels tidlig
Kan dyrkes på friland i mildere soner. Jeg hadde min på friland i sone H3.

Vekstform
Determinate - busk.
Vanlig grønt, kraftig bladverk.
Planten må støttes pga. at klasene bærer mange tomater og blir tunge.
Min egen vurdering
For en riktbærende tomatsort! Her får man mye tomat pr. plante! Fruktene er mer eller mindre runde med normal størrelse. Fargen er tomatrød, slik som de man kjøper i løsvekt i dagligvarehandelen. God, gammeldags tomatsmak. Mer syrlig enn søt. Passer i salat, på brødskiva og som tilbehør.
Verd å dyrke for å ta vare på den av de få, norske tomatsortene som finnes.


Ingen kommentarer: